مینیاتور

یکی از زیباترین و دل‌انگیزترین هنرهای دستی ایران مینیاتور است. در مورد تاریخچه این هنر برخی از پژوهشگران عقیده دارند:

شخصی هنر مینیاتور را از چین به ایران آورد و مینیاتور چینی در ایران تکامل یافت و با گذراندن مراحل پیشرفت به تدریج از مینیاتور چینی متمایز شد.

مینیاتور سبکی در نقاشی است که ظرافت و زیبایی خاص آن این هنر را از نقاشی‌های دیگر متمایز نموده است و به صورت تابلوهای تزیینی و یا دیوارنگاره‌ها از آن استفاده می‌شود.