خاتم

این هنر اصیل و کهن که از مواد و ابزار گوناگون در تهیه آن استفاده می‌شود، قدمتی دیرینه دارد. در خاتم‌کاری سطح ظرف یا شی‌ء با استفاده از مثلث‌های کوچک با ضلع‌های مساوی با ظرافت و زیبایی پوشانده می‌شود. مثلث‌ها با طرح‌ها و نگاره‌های مختلفی طراحی می‌شود.

به طور کلی طراحی و نگاره‌هایی که به صورت مثلث‌های کوچک بر روی اشیا طراحی و قرار داده می‌شود، هنر خاتم‌کاری نام دارد. در تهیه صنایع دستی خاتم‌کاری از استخوان، عاج، قطعات چوب، فلز برنج و گاهی طلا و نقره استفاده می‌شود. مثلث‌ها در نقوش خاتم بسیار نازک هستند و ضخامتی در حد ۲ میلی‌متر دارند که باید با ظرافت و دقت تمام بر روی سطح مورد نظر چسبانده شود.